Külmaseade01

Teostame külmaseadmete müüki, paigaldust, hooldust ja remonti.

Konsulteerime seadme valikul – leiame parima lahenduse vajaliku temperatuuri saavutamiseks kaubaruumis, arvestades kauba eripära, veo eesmärki ning sellest tulenevalt tegelikku temperatuuri vajadust.

Pakume külmaseadmeid järgmistelt tootjatelt: