Bennett Grupp OÜ isikuandmekaitsetingimused

Kinnitatud: 01.01.2019

Bennett Grupp OÜ-s töödeldakse isikuandmeid kooskõlas Eesti Isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

  1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine ettevõttes Bennett Grupp OÜ on otseselt ja ainult seotud kliendi poolt tellitud ja ettevõttes teostatud tööde ja teenustega. Klientide isikuandmed jõuavad Bennett Grupp OÜ käsutusse läbi kontaktivormi ettevõtte kodulehel, läbi e-mailide ning telefoni kaudu edastatud isikuandmed.
  2. Kliendi Isikuandmeid kasutab ettevõte eesmärgiga kontakteeruda tellimuse või päringu esitanud isikuga. Tellimuse täitmise käigus kasutab Bennett Grupp kliendi isikuandmeid tegevuste juures mis on vajalikud töö lõplikuks teostamiseks.
  3. Juhul, kui klient on küll esitanud päringu, kuid teavitab ettevõtet tellimuse loobumisest, siis kõik kliendi isikuandmed kustutatakse koheselt.
  4. Isikuandmed on lahutamatuks osaks kliendi poolt tellitud ja Bennett Grupp OÜ poolt teosatatud tööde ja teenuste juures. Kõik tehtud tööd ja teenused on kantud Bennett Grupp OÜ poolt koostatud registrisse koos kliendi isikuandmetega.
  5. Registrisse kantud andmete säilitamine on turvaline ning neile puudub ligipääs isikutele, kes ei ole otseselt seotud kliendi tellimusega.
  6. Tulenevalt ettevõtte poolt teostatavate tööde ja teenuste spetsiifikast, on tehtud tööde registri säilitamine pikema aja jooksul vajalik ning andmete säilitamise tähtajaks on 20 aastat. Samas on kliendil õigus nõuda isikuandmete kustutamist peale toote garantiiaja lõ
  7. Kui Bennett Grupp OÜ-l peaks tekkima vajadus isikuandmeid edasi töödelda muudel eesmärkidel peale eesmärgi, mille jaoks need algselt koguti, edastatakse sellekohane teave isikuandmete omanikule.
  8. Bennett Grupp OÜ kliendil on igal ajal võimalus teha päring isikuandmete töötlemise ja säilitamise kohta ettevõ Samuti on võimalus isikuandmeid muuta, parandada või kustutada.
  9. Isikuandmete töötlemise ja säilitamise eest vastutav isik Bennett Grupp OÜ-s on Juhataja Arvi Eidisk, kelle poole on võimalik pöörduda arvi@bennett.ee või         +372 5028725
  10. Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebustega on võimalik pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee või tel +372 627 4135.