Termoisolatsioon

Termoisoleeritud kaubaruum, ATP.

Kaubaruumi termosiolatsioon; ATP

Kaubaruumi termoisoleeritud keskkonna loomiseks kasutame "sandwich" paneele. Paneelid ja nende liited on vormitud plastist ning kaetud ühelt küljelt sobiva paksusega armeeritud polüesterplastiga. Kogu kaubaruumi kattev isolatsioon on ehitatud monoliitkonstruktsioonina, luues ruumis õhu- ja gaasikindla keskkonna. Ruumi hermeetiline keskkond tagab soovitud temperatuuri saavutamise ning selle püsimise. Termoisoleeritud kaubaruumi sisepinnad on hügieenilised ja materjalid kergesti hooldatavad. Kaubaruumi põrandasse on soovi korral võimalik installeerida veeärastus süsteem ning lahendada erinevaid ukseläve võimalusi. Bennett Grupp OÜ-s valminud termoisolatsiooniga kaubikud testitakse ATPDATA OÜ katselaboris, mis vajadusel võimaldab sõidukile väljastada ATP tunnistuse. Antud tunnistus tõendab vastavust ”Kiireltriknevate toiduainete rahvusvahelise veo ja sellisel veol kasutatavate eriveovahendite kokkuleppele”. /”Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Specials Equipment to be Used for such Carriage”(ATP)/ Katselabor ATPDATA OÜ on akrediteeritud standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ning kantud ÜRO poolt tunnustatud rahvusvaheliste katselaborite nimekirja. ATPDATA OÜ katselaborile on väljastatud akrediterimistunnistus L301. Akrediteermisulatusega saate tutvuda siin: http://www.eak.ee/dokumendid/pdf/L301.pdf

Mõisted

ATP

Kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo ja sellel veol kasutatavate eriveovahendite kokkulepe“

K-arv

Koefitsent, mis iseloomustab veovahendi isotermilise kere soojusjuhtivust

FNA

Normaalisolatsiooniga külmutusauto k-arv < 0,7

FRC

Tugevdatud isolatsiooniga külmutusauto k-arv < 0,4
Võta ühendust:
+372 6782 350
ET
RU
EN
FI
Võta ühendust:
+372 6782 350
ET
RU
EN
FI